huy động các địa điểm khai thác

Huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư

Huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Năm 2019, quận Bình Thủy thực hiện chủ đề năm "Tập trung đầu tư phát triển; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận lần thứ XI". Với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, 6 ...

Công nhận các "khu du lịch", "điểm du lịch": Tạo cơ sở để khai thác

Cũng theo quy định, các "khu du lịch", "điểm du lịch" sau khi được công nhận thì việc quản lý, khai thác phải tuân thủ theo Luật Du lịch. Trong đó, các tổ chức, cá nhân được giao quản lý "điểm du lịch" được quyền đầu …

Đầu tư tôn tạo các di tích phải gắn với khai thác, phát huy tốt …

Đầu tư tôn tạo các di tích phải gắn với khai thác, phát huy tốt hiệu quả, thúc đẩy du lịch phát triển ... Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ …

Khai thác hang động: Cần có chiến lược để phát triển du lịch

Đây là lý do nhiều địa phương có tiềm năng về hang động có thể khai thác du lịch, nhưng vẫn chưa tạo thành một điểm đến, với xu hướng phát triển thành một …

Chi tiết tin

Việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực hiện còn hạn chế, bất cập. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: Thời gian qua, việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế …

Khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Thứ hai, 13/12/2021 16:38 (GMT+7) (ĐCSVN) – Tại Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế", các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo những kết quả triển khai bước đầu cũng như có các đề xuất, kiến nghị ...

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các …

Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Ban Thường vụ ...

Kế hoạch 786/KH-UBND 2022 huy động nguồn lực đầu tư …

5. Hạ tầng y tế: a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan: - Huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách Nhà nước để đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và xã hội hóa ngành y tế; đầu tư phát triển nguồn lực y tế, nhất là đầu tư hạ tầng y tế cho huyện đảo Phú Quý ...

Đánh giá các điểm TÀI NGUYÊN DU LỊCH tỉnh VĨNH LONG …

Đánh giá, phân loại tài nguyên (TN) trong quá trình xây dựng định hướng khai thác TN phát triển sản phẩm và loại hình du lịch (DL) ở các địa phương và cả nước là mục tiêu quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách thời kì hội nhập. Bài viết trình bày một số kết quả đánh giá phân loại các điểm TN DL ...

So sánh cuộc khai thác thuộc địa lần nhất (1897

Trong cuộc cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2, nhìn chung không có gì thay đổi so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I. Ngoài ra, Pháp còn lập ngân hàng Đông Dương và ngân hàng này trở thành 1 thế lực nắm độc quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở Việt Nam.

Huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển, lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm người dân. Các thành phần kinh tế …

Đặc điểm ngành công nghiệp khai thác, loại, hiệu ứng và ví dụ

Nhu cầu khoáng sản xây dựng cao. Khu vực này bao gồm chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tại hơn 20.000 địa điểm khai thác, cung cấp cho thị trường địa phương và khu vực. Ảnh hưởng đến môi trường

Nhiều điểm du lịch "bội thu" nhờ phát huy giá trị văn hóa

Những điểm đến du lịch khai thác, phát huy được giá trị của di sản văn hóa truyền thống không chỉ thành công trong việc thu hút du khách đến với mình, mà còn tạo được sự ảnh hưởng và sự lan tỏa văn hóa ra ngoài phạm vi lãnh thổ; tạo động lực cho du khách mong muốn ...

(PDF) TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN THU TÀI CHÍNH

Kết quả khai thác, huy động nguồn lực tài chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cơ cấu nguồn thu của địa phương không ngừng tăng lên qua các ...

Khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo tư tưởng Hồ …

Một là, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên rừng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai thác và sử dụng tài nguyên phải có kế hoạch, phải phù …

Phân tích tác động tích cực và hạn chế của cuộc khai thác thuộc địa …

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta bắt đầu vào thời gian nào? Trình bày nội dung chính của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến tình hình kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu ...

Hàm Tân: Huy động nguồn lực khai thác hiệu quả các tiềm …

Từ nay đến năm 2025, Hàm Tân tiếp tục huy động mọi nguồn lực để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường…. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn ...

Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

b) Mục đích. - Tư bản độc quyền Pháp vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước, vừa đẩy mạnh khai thác các thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra. => Chương trình khai thác lần thứ hai đã được chúng ráo riết thi hành ở …

Tình trạng khai thác tận thu trong phát triển du lịch

Ðể giải quyết tình trạng này cần có sự thay đổi trong tư duy phát triển du lịch. Thay vì thiên về khai thác tài nguyên thô, trên diện rộng với tư duy ăn xổi, cần tạo ra hoạt động du lịch đa dạng và gắn liền với bảo vệ môi trường, di …

Kiểm tra, xử lý các điểm khai thác đất đá trái phép ở Phú Yên …

Gần 60 CBCS Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã được huy động phối hợp các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra các điểm khai thác đất, đá trái phép tại một số khu vực ở phía Nam Phú Yên.

Bảo tồn và phát huy giá trị các công viên địa chất

Ðể phát huy các giá trị di sản trên vùng công viên địa chất, chính quyền tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng tập trung thực hiện tốt các khuyến nghị của UNESCO, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên cát

Do đó, thời gian huy động từ các mỏ và dự án chỉnh trị cần kéo dài trong hai năm 2023 và 2024. Qua khảo sát, tỉnh Đồng Tháp có trữ lượng hơn 32 triệu m 3 cát. Tỉnh đã cấp phép cho các đơn vị khai thác 10 mỏ với sản lượng 3,13 triệu m 3. Hiện nay, lượng cát khai thác ...

Khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa …

Thời gian qua, việc hợp tác được triển khai trên nhiều lĩnh vực để kinh tế - xã hội giữa các địa phương như thương mại; công thương; nông nghiệp; xúc tiến đầu …

hương trình Trợ cấp các Đơn vị Khai thác các Địa điểm bị …

Khai thác các Địa điểm bị Đóng cửa âu Hỏi Thường Gặp (FAQs) | Ngày 22 tháng 3 năm 2021 ... đủ điều kiện nộp đơn đăng ký nếu tổ chức thuộc sở hữu chính phủ đó cũng chỉ hoạt động như một đơn vị khai thác địa điểm, bảo tàng, v.v. và không bao gồm các loại ...

Kiên Giang cấm khai thác khoáng sản tại 97 địa điểm

Kiên Giang công bố 97 địa điểm và mỏ cấm hoạt động khai thác. khoáng sản từ nay đến năm 2020. Cụ thể, về mỏ đá vôi, cấm khai thác tại các mỏ gồm: núi Đá Dựng, Thạch Động, Ba Hòn, Chùa Hang, Hòn Phụ Tử - Đá Lửa, núi Bà Tài, hòn Lô Cốc, Hang Tiền, núi Bãi Voi, hang ...

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực

Mục tiêu. 2.1. Mục tiêu tổng quát. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã …

Hiệu quả khai thác các khu, điểm du lịch: Nhiều vấn đề cần …

Sự đa dạng các khu, điểm du lịch là điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Tuy nhiên, việc quản lý và hiệu quả khai thác du lịch tại các khu, điểm du lịch trên …

Khai thác vàng và những hệ lụy tác động tới môi trường

10/03/2022. Hoạt động khai thác khoáng sản ở nước ta, trong đó có khai thác vàng đã và đang gây nhiều tác động xấu đến môi trường xung quanh, tiềm ẩn …

Khai thác vàng và những hệ lụy tác động tới môi trường

Top 10 quốc gia khai thác vàng nhiều nhất thế giới. (Ảnh: BBC) Các nguồn vàng lớn khác còn có mỏ Mponeng ở Nam Phi, mỏ Super Pit và Newmont Boddington tại Australia, mỏ Grasberg ở Indonesia và một số mỏ khác ở bang Nevada, Mỹ. Trung Quốc hiện là nhà khai thác vàng lớn nhất thế giới ...

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực

- Quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển đất nước là trách nhiệm của cả hệ thống …