Bản chất và mục tiêu của quy hoạch tổng hợp

Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch

17. Xây dựng báo cáo quy hoạch gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch tổng thể quốc gia. Danh mục và tỷ lệ bản đồ quy hoạch tổng thể quốc gia quy định tại mục I Phụ lục I của Nghị định này. Điều 21.

Đề cương môn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

hoạch, không làm ảnh hưởng đến các mục tiêu cơ bản của quy hoạch. + Nâng cao chất lượng của quy hoạch để chính xác, khoa học và cụ thể hơn. 8 * Yêu cầu cơ bản: - Xây dựng và phát triển không ngừng cấu trúc lãnh thổ …

Bộ Xây dựng thẩm định 2 Hợp phần Quy hoạch tích hợp vào Quy hoạch tổng …

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị. Theo Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 4/10/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng được giao tổ chức lập và thẩm định nội dung các Hợp phần theo quy ...

Quy hoạch chung & quy hoạch chi tiết đô thị: …

Bản chất và sự khác biệt Theo Điều 3, Luật Quy hoạch đô thị (số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009), Đô thị được hiểu là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh …

Các khái niệm hay dùng trong quy hoạch

Trong nghành quy hoạch có rất nhiều thuật ngữ mà không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một số khái niệm hay được dùng trong quy hoạch : Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát ...

Nghị quyết 39/2021/QH15 Quy hoạch sử dụng đất quốc gia …

a) Bảo đảm có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; là quy hoạch tài nguyên đặc biệt, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; bảo đảm tính liên vùng, liên tỉnh, kết nối giao ...

Tổng hợp các tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch

Quy định về việc đánh giá thực hiện quy hoạch. Tổng hợp các tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch. 1. Tiêu chí đánh giá tổng quát kết quả thực hiện mục tiêu quy hoạch. 2. Tiêu chí đánh giá tình hình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch. 3 ...

PHẦN 1: CÁC CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN …

Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch tỉnh và các nội dung đề xuất vào ... VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY ... Xác định mục tiêu tổng …

Nguyên tắc, cấp độ và nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường

Theo Điều 8 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về nguyên tắc, cấp độ, kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường có nội dung như sau: "1. Quy hoạch bảo vệ môi trường phải bảo đảm các nguyên tắc sau: a) Phù hợp với điều kiện tự …

Quy hoạch là gì? Ý nghĩa và lý do tại sao phải có quy hoạch?

Quy hoạch sử dụng đất là việc lên kế hoạch phân bổ và xác định một vùng đất đai để sử dụng cho một mục đích nhất định chẳng hạn như để sử dụng cho mục tiêu bảo vệ quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với những thay đổi tiêu cực của khí hậu, phát triển kinh tế – xã hội ...

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP …

Bước 1: Xác định mục tiêu. Để một kế hoạch Truyền thông có hiệu quả việc đầu tiên chúng ta phải biết mình muốn đi đâu thì sau đó mới có thể lựa chọn xem phương tiện nào và đi như thế nào mới tối ưu nhất. Và lập kế hoạch truyền thông tích hợp ( IMC ) cũng ...

1. Quy hoạch xây dựng vùng

a) Mục tiêu và phạm vi lập quy hoạch. b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; dự báo về dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch.

Một số vấn đề quy hoạch môi trường đô thị và giải pháp tích hợp quy …

5. Đề xuất giải pháp tích hợp quy hoạch môi trường trong quy hoạch đô thị. Quy trình tích hợp quy hoạch môi trường trong quy hoạch đô thị. Quy hoạch môi trường được thực hiện lồng ghép trong mối quan hệ với quy hoạch đô thị theo trình tự sau đây: Bước 1: Lập nhiệm vụ

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch. Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển; định hướng phát triển và phương án quy hoạch; định hướng tổ chức không gian; các giải pháp thực hiện. Lập báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển KTXH các vùng

Các khái niệm hay dùng trong quy hoạch

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia, mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, …

Tích hợp quy hoạch là gì? Mục tiêu của tích hợp quy hoạch?

Xây dựng kịch bản phát triển trên cơ sở ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian phát triển nhằm giải quyết xung đột về không gian phát triển của các ngành, lĩnh vực trong phạm vi lãnh thổ được quy hoạch. Mục tiêu của tích hợp quy hoạch là tạo cơ ...

Quy hoạch tài nguyên nước

Theo dự thảo Quy hoạch, đến năm 2025, lưu vực sông lớn, quan trọng có quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; đảm bảo nguồn nước góp phần nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt của dân cư đô thị đạt 95% – và 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; kiểm soát cơ bản 90% các ...

Hoạch định tổng hợp là gì? Nhiệm vụ, chiến lược & phương pháp

Hoạch định tổng hợp là việc kết hợp các nguồn lực một cách hợp lý vào quá trình sản xuất nhằm cực tiểu hoá các chi phí trong toàn bộ các quá trình sản xuất, …

Thảo luận về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng …

Tuy nhiên, trong quy hoạch xây dựng vùng huyện thì chưa có một phương pháp thuyết phục để luận chứng cho các dự báo phát triển mà thường phải ngoại suy từ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, có được bằng phương ...

Đề cương Quy Hoạch Môi Trường

QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG. Câu 1: Khái niệm QHMT. Quy hoạch bảo vệ môi trường là việc phân vùng môi trường để bảo tồn, phát triển và thiết. lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gắn với hệ thống giải pháp bảo vệ môi trường. trong sự liên quan chặt chẽ ...

Nghị quyết số 143/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc

Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong quy hoạch cần mang tính tổng hợp, phản ánh được bản chất các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. ... - Xây dựng mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể về phát triển quốc gia. d) …

11

Vì Quản trị chiến lược đòi hỏi nhà quản trị có đầu óc tư duy phân tích vấn đề để thu thập, xử lý dữ liệu hình thành thông tin ra quyết định chiến lược. Tham khảo Bài 1_Mục 1.2.1. Bản chất của quản trị chiến lược. Nội dung đầu tiên trong giai đoạn hoạch ...

Luật số 30/2009/QH12 của Quốc hội: LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ …

Cụ thể hoá Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ...

Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch

b) Xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về thăm dò, khai thác và sử dụng đối với từng loại, nhóm tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn …

Quy hoạch bảo vệ môi trường: Tầm nhìn chiến lược

Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia gồm những nội dung chính: Diễn biến, mục tiêu quản lý môi trường rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; thực trạng môi trường biển, hải đảo, lưu vực sông; mục tiêu và các giải pháp bảo tồn, bảo vệ tài nguyên và môi trường ...

Tổng hợp các tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch

Tổng hợp các tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch 1. Tiêu chí đánh giá tổng quát kết quả thực hiện mục tiêu quy hoạch. Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định về đánh giá tổng …

Luật quy hoạch 2017 số 21/2017/QH14

2. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường. 3. Bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa ...

Nhận diện chiến lược

Các mục tiêu của kế hoạch là phải thể hiện ở tính kết quả. Trong bản quy hoạch, việc hướng đích cũng không chỉ phản ánh thành quả tổng hợp như trong chiến lược, mà phải chi tiết hơn, chia ra thành các góc độ cụ thể hơn.