lương tối thiểu mỏ than của chính phủ trung ương

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức …

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung. Điều 1. Mức lương tối thiểu chung. Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là …

Từ 01/01/2021, mức lương tối thiểu vùng thực hiện theo NĐ …

a) Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định ...

Mức lương cơ sở năm 2023 mới nhất (lương tối thiểu chung)

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức ...

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu …

Điều 1. Mức lương tối thiểu chung. Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng. Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này …

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức …

Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 là 730.000 đồng/tháng. Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối …

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức …

Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 là 650.000 đồng/tháng. Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối …

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Điều chỉnh mức lương tối …

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số …

Lương tối thiểu tại Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Nâng mức lương tối thiểu từ 120.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị số 05/CP ngày 26 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ lên 144.000 đồng/tháng áp dụng đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, …

Chính sách tiền lương tối thiểu khu vực công ở việt nam

1.650.000. Như vậy, trong cùng thời gian, mức lương tối thiểu của người lao động khu vực thị. trường đã tăng từ 3,31 lần (vùng IV) đến gần 3,9 lần (vùng I) thì mức lương tối thiểu của. người lao động khu vực công chỉ tăng 1,91 lần với những lần điều chỉnh không ...

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng năm 2021 trên cả nước

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng năm 2021 vẫn sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu

NGHỊ ĐỊNH. QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Đề xuất giữ nguyên mức lương tối thiểu năm 2021

Thứ nhất, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 và Bộ luật Lao động 2019 thì mức lương tối thiểu được xác định dựa trên nhiều yếu tố và do Chính phủ quyết định trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia (Bộ luật Lao động không quy định hằng năm phải điều chỉnh mức lương tối ...

Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ công …

Sau thời gian tạm hoãn cải cách chính sách tiền lương, vào ngày 9/10/2022, sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, BCH Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn thiện phương án điều chỉnh tiền lương trong năm 2023 để trình Quốc hội xem xét.

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức …

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Số ký hiệu. 38/2022/NĐ-CP.

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu …

Thay thế khoản 1 Điều 3 Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá …

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 áp dụng từ 01/7/2022

Sau đây là Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 tại 63 tỉnh thành phố được áp dụng từ 01/7/2022 (Trong đó, lương tối thiểu vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; …

Vì sao lương tối thiểu quá thấp?

Với lý do đó, tổ chức đại diện người lao động đề xuất lương tối thiểu năm 2014 phải tăng thêm 30% (tức 705.000 đồng) so với năm 2013. Ông Chính cho rằng, có ba yếu tố quan trọng để tính toán lương tối thiểu, gồm: mức sống tối …

Nghị định 38/2022/NĐ-CP Mức lương tối thiểu

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/7/2022. Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Toàn văn Nghị định 38/2022/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu …

Sau nhiều tin tức về việc tăng lương tối thiểu vùng. Ngày 12 tháng 06 năm 2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP để quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đây là một tin vui đối với nhiều người lao động ...

Bảng lương tối thiểu vùng năm 2022 của 63 tỉnh, thành phố

Lương tối thiểu (đồng/tháng - Thành phố Tân An - Các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc. II. 3.920.000 - Thị xã Kiến Tường - Các huyện …

Tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2023 theo Nghị định …

XÁC ĐỊNH VÙNG ĐỂ ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2023. Căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau: 1. Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn ...

Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối

Điều 1. Mức lương tối thiểu chung. Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 05 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng. Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các ...

NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU …

Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2019 đã quy định cụ thể mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động [1], Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế cho Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy ...

Lương tối thiểu là gì? Mức lương tối thiểu vùng qua các năm

Mức lương tối thiểu vùng qua các năm. Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 1. Lương tối thiểu là gì? Theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong ...

Nghị định 38/2022/NĐ-CP Mức lương tối thiểu

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. 2. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao …

Đã có Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng từ …

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày …

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trang tin điện tử của các Phó Thủ tướng Chính phủ. (Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 266/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường... (Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo ...

Mức lương cơ sở năm 2023 mới nhất (lương tối thiểu chung)

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng (bốn trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm tỷ đồng), tương đương 4,42% tổng sản phẩm trong nước (GDP), bao gồm: Bội chi …

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu …

Bãi bỏ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu ...

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 áp dụng từ 01/01/2023

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 của 63 tỉnh, thành phố. Dưới đây là bảng tra cứu lương tối vùng 2023 được áp dụng từ ngày 01/01/2023. - Quận 1, Quận 3, …

Trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu từ 1/7

Bộ LĐ-TB&XH thấy rằng, việc điều chỉnh lương tối thiểu thực hiện từ ngày 1/7/2022 là rất cần thiết. Việc điều chỉnh thể hiện sự quan tâm sát sao, kịp thời của Nhà nước tới việc chăm lo đời sống của người lao động, nhất là …